மூடுக

துறைகள்

துறை இணைப்பு
வேளாண்மை சொடுக்குக
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை சொடுக்குக
வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை சொடுக்குக
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை சொடுக்குக
அரசு கம்பிவடத் தொலைக்காட்சி சொடுக்குக
உதவி இயக்குநர் (ஊராட்சிகள்/தணிக்கை) சொடுக்குக
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை சொடுக்குக
முதன்மை கல்வி அலுவலகம் சொடுக்குக
உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர் வோர் பாதுகாப்புத்துறை சொடுக்குக
வணிகவரித்துறை சொடுக்குக
கூட்டுறவுத்துறை சொடுக்குக
மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு அலகு சொடுக்குக
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சொடுக்குக
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டல் மையம் சொடுக்குக
மாவட்ட தொழில் மையம் சொடுக்குக
மாவட்ட நூலகம் சொடுக்குக
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை சொடுக்குக
மாவட்ட கருவூலம் சொடுக்குக
பொருள்இயல் மற்றும் புள்ளிஇயல் துறை சொடுக்குக
தேர்தல் சொடுக்குக
தொடக்க கல்வித்துறை சொடுக்குக
முன்னாள் படைவீரர் நல அலுவலகம் சொடுக்குக
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை சொடுக்குக
வனக்கோட்டம் சொடுக்குக
துறை இணைப்பு
புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை சொடுக்குக
நெடுஞ்சாலைத்துறை சொடுக்குக
தோட்டக்கலைத்துறை சொடுக்குக
இந்து சமய அறநிலையத்துறை சொடுக்குக
வீட்டு வசதி வாரியம் சொடுக்குக
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் சொடுக்குக
தொழிலாளா் நலத் துறை (சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்) சொடுக்குக
பாலுற்பத்தி மற்றும் பால் பண்ணை மேம்பாட்டுத்துறை சொடுக்குக
மகளிர் திட்டம் சொடுக்குக
சத்துணவுத்திட்டம் சொடுக்குக
மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் சொடுக்குக
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை சொடுக்குக
பொது சுகாதாரம் (ம) நோய்த் தடுப்பு மருந்து துறை சொடுக்குக
பொதுப்பணித்துறை (கட்டடம்) சொடுக்குக
பொதுப்பணித்துறை – நீர்வள ஆதாரம் சொடுக்குக
சமூக பாதுகாப்புத்திட்டம் சொடுக்குக
விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சொடுக்குக
நிலஅளவைப் பதிவேடுகள் துறை சொடுக்குக
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சொடுக்குக
தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் (TANGEDGO) சொடுக்குக
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் சொடுக்குக
சுற்றுலாத்துறை சொடுக்குக
வட்டார போக்குவரத்து துறை சொடுக்குக
தாட்கோ சொடுக்குக