Close

Anti-Untouchability pledge taken on 30.01.2019

Publish Date : 30/01/2019
Anti-Untouchability pledge

District Collector administers Anti-Untouchability pledge taken on 30.01.20119. (PDF 62 KB)