மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
ஆய்வு

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துனவு திட்டத்தின்கீழ் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை குறித்து ஆய்வு – 22.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/09/2020

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் சத்துனவு திட்டத்தின்கீழ் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதை குறித்து ஆய்வு – 22.09.2020. (PDF 21 KB)

மேலும் பல
பொதுமக்கள் குறைதீர்வு

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 21.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2020

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 21.09.2020. (PDF 105 KB)

மேலும் பல
தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம்

தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம் – விழிப்புணர்வு வாகனம் – கையெழுத்து இயக்கம் – கண்காட்சி அரங்கு – 21.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2020

தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம் – விழிப்புணர்வு வாகனம் – கையெழுத்து இயக்கம் – கண்காட்சி அரங்கு – 21.09.2020. (PDF 88 KB)

மேலும் பல
ஆய்வு

ஜெயங் கொண்டத்தில் புதிய கலை (ம) அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க இடம் தேர்வு செய்ய ஆய்வு – 19.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2020

ஜெயங் கொண்டத்தில் புதிய கலை (ம) அறிவியல் கல்லூரி அமைக்க இடம் தேர்வு செய்ய ஆய்வு – 19.09.2020. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் விவசாயிகள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது – 18.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/09/2020

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் விவசாயிகள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது – 18.09.2020. (PDF 30 KB)

மேலும் பல
பாலியல் விழிப்புணர்வு சுவரொட்டி

பாலியல் விழிப்புணர்வு சுவரொட்டி – மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியீடு – 18.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2020

பாலியல் விழிப்புணர்வு சுவரொட்டி – மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியீடு – 18.09.2020.(PDF 20 KB)

மேலும் பல
ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு மாதம் கொண்டாட்டம்

ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு மாதம் கொண்டாட்டம் – கண்காட்சி அரங்கு திறந்து வைப்பு -18.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2020

ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு மாதம் கொண்டாட்டம் – கண்காட்சி அரங்கு திறந்து வைப்பு -18.09.2020. (PDF 89 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர், கள்ளங்குறிச்சி திருக்கோயிலினை பார்வையிட்டார் – 17.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2020

மாவட்ட ஆட்சியர், கள்ளங்குறிச்சி திருக்கோயிலினை பார்வையிட்டார் – 17.09.2020. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு மாதம் கொண்டாட்டம்

ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு மாதம் கொண்டாட்டம் – 16.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2020

ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு மாதம் கொண்டாட்டம் – 16.09.2020. (PDF 20 KB)

மேலும் பல
பொதுமக்கள் குறைதீர்வு

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 14.09.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2020

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 14.09.2020. (PDF 103 KB)

மேலும் பல