மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
துவக்கி வைப்பு

செந்துறை-சேலம் புதிய வழித்தடப் பேருந்து சேவை துவக்கம் – 23.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2022

செந்துறை-சேலம் புதிய வழித்தடப் பேருந்து சேவை துவக்கம் – 23.09.2022. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
துவக்கி வைப்பு

மாண்புமிகு போக்குவரத்துதுறை அமைச்சர், புதிய மின்வழித்தடத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு துவக்கி வைத்தார் – 24.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2022

மாண்புமிகு போக்குவரத்துதுறை அமைச்சர், புதிய மின்வழித்தடத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு துவக்கி வைத்தார் – 24.09.2022. (PDF 22 KB)

மேலும் பல
பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம்

பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம்” சார்பில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன – 24.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2022

பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம்” சார்பில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன – 24.09.2022. (PDF 62 KB)

மேலும் பல
கள ஆய்வு

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் கள ஆய்வு – 20.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/09/2022

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் கள ஆய்வு – 20.09.2022. (PDF 26 KB)

மேலும் பல
ஆய்வுக்கூட்டம்

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு – 19.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/09/2022

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு – 19.09.2022. (PDF 25 KB)

மேலும் பல
உறுதிமொழி

சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது – 17.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/09/2022

சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது – 17.09.2022. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம்

மாவட்ட ஆட்சியர், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் – 16.09.2022.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2022

மாவட்ட ஆட்சியர், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் – 16.09.2022. (PDF 23 KB)

மேலும் பல
போட்டிகள்

மாவட்ட அளவிலான பேரறிஞர் அண்ணா மிதிவண்டி போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார் – 15.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/09/2022

மாவட்ட அளவிலான பேரறிஞர் அண்ணா மிதிவண்டி போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார் – 15.09.2022. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
மக்கள் தொடர்பு முகாம்

மக்கள் தொடர்பு முகாமில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் – 14.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2022

மக்கள் தொடர்பு முகாமில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் – 14.09.2022. (PDF 28 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 12.09.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 12.09.2022 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 60 KB)

மேலும் பல