மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 09.05.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/05/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 09.05.2022 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 59 KB)

மேலும் பல
புத்தகம் வெளியீடு

புத்தகம் வெளியீடு – ஓராண்டு சாதனை கண்காட்சி – 07.05.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/05/2022

புத்தகம் வெளியீடு – ஓராண்டு சாதனை கண்காட்சி – 07.05.2022. (PDF 97 KB)

மேலும் பல
ஆலோசனைக்கூட்டம்

ஓராண்டு சாதனை விளக்க கண்காட்சி – ஆலோசனை கூட்டம் – 06.05.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/05/2022

ஓராண்டு சாதனை விளக்க கண்காட்சி – ஆலோசனை கூட்டம் – 06.05.2022. (PDF 97 KB)

மேலும் பல
பொதுமக்கள் கருத்துகேட்புக் கூட்டம்

பொதுமக்கள் கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 05.05.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/05/2022

பொதுமக்கள் கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 05.05.2022. (PDF 31 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு

12ஆம் வகுப்பு அரசு பொது தேர்வு மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 05.05.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/05/2022

12ஆம் வகுப்பு அரசு பொது தேர்வு மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 05.05.2022. (PDF 100 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 25.04.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/05/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 02.05.2022 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 60 KB)

மேலும் பல
கிராம சபைக் கூட்டம்

கிராமசபை கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 01.05.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2022

கிராமசபை கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 01.05.2022. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
சிறப்பு முகாம்

தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது – 30.04.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/05/2022

தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் நடைபெற்றது – 30.04.2022. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 25.04.2022 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/04/2022

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 25.04.2022 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 60 KB)

மேலும் பல
நான் முதல்வர் திட்டம்

நான் முதல்வர் திட்ட நேரலை அமர்வு – 23.04.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/04/2022

நான் முதல்வர் திட்ட நேரலை அமர்வு – 23.04.2022. (PDF 17 KB)

மேலும் பல