மூடுக

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டு:
கூட்டம்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிகளுடனான ஆலோசனைக்கூட்டம் – 24.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/10/2020

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிகளுடனான ஆலோசனைக்கூட்டம் – 24.10.2020. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வுப்பணிகள்

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் கள ஆய்வு – 24.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/10/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் கள ஆய்வு – 24.10.2020. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வேளாண் பொறியியல்துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 22.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/10/2020

வேளாண் பொறியியல்துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 22.10.2020. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சி

காவல் துறையினரின் வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சி – 21.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/10/2020

காவல் துறையினரின் வீர வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சி – 21.10.2020. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 15.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/10/2020

தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு– 15.10.2020. (PDF 130 KB)

மேலும் பல
வளர்ச்சித்திட்ட பணிகள்

வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 14.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2020

வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 14.10.2020. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
தூர் வாரும் பணி

மனித வள மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ், வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணி துவக்கி வைப்பு – 14.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/10/2020

மனித வள மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ், வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணி துவக்கி வைப்பு – 14.10.2020. (PDF 30 KB)

மேலும் பல
ஆய்வுக்கூட்டம்

வேளாண்மைத்துறை இயக்குனர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு – 13.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/10/2020

வேளாண்மைத்துறை இயக்குனர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு – 13.10.2020. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
பொதுமக்கள் குறைதீர்வு

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 12.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/10/2020

இணையதளம் மூலம் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 12.10.2020 (PDF 103 KB)

மேலும் பல
வளர்ச்சித்திட்ட பணிகள்

வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 10.10.2020

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/10/2020

வளர்ச்சித்திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 10.10.2020. (PDF 20 KB)

மேலும் பல