ஊடக வெளியீடுகள்

Jamabandhi

வருவாய் தீர்வாயம் – 19.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/06/2019

வருவாய் தீர்வாயம் – 19.06.2019 (PDF 19 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 17.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/06/2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 17.06.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 60 KB)

மேலும் பல
மக்கள் தொடர்பு முகாம்

சிறுகடம்பூர் கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் – 12.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/06/2019

மக்கள் தொடர்பு முகாம் சிறுகடம்பூர் கிராமத்தில் 12.06.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 29 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தமிழ்நாடு சொத்து உரிமையாளர் (ம) வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் (ம ) பொறுப்புகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் – 2017. பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமனம்.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/06/2019

தமிழ்நாடு சொத்து உரிமையாளர் (ம) வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் (ம ) பொறுப்புகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் – 2017. பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமனம். (58 KB)

மேலும் பல
தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள்

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக் குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 10.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/06/2019

தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக் குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 10.06.2019. (PDF 23 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 10.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/06/2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 10.06.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 59 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர், TET தேர்வு மையத்தினை பார்வையிட்டார்

மாவட்ட ஆட்சியர், TET தேர்வு மையத்தினை 09.06.2019 அன்று பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/06/2019

மாவட்ட ஆட்சியர், TET தேர்வு மையத்தினை 09.06.2019 அன்று பார்வையிட்டார். (PDF 24 KB)

மேலும் பல
சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று மரக்கன்றுகள் நடல்

சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று மரக்கன்றுகள் நடல் – 05.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/06/2019

சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன – 05.06.2019. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 03.06.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/06/2019

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் 03.06.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 59 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

போஷான் அபியான் , ஓராண்டு நிறைவு விழா கொண்டாடப்பட்டது – 08.03.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/03/2019

போஷான் அபியான் , ஓராண்டு நிறைவு விழா கொண்டாடப்பட்டது – 08.03.2019. (PDF 20 KB)

மேலும் பல