மூடுக

மின் மாவட்ட திட்டம்

மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம் என்பது தேசிய மின்னாளுமை திட்டத்தின் கீழ் மாநில கொள்கை முனைப்பு திட்டங்களின் (State Mission Mode Project ) ஒரு பகுதியாக விளங்குகிறது. மிக அதிக அளவில் சேவை வழங்கப்படும் அரசு சேவைகளில், சேவைகளின் தரத்தை உயர்த்தி, இணையம் மூலமாக வழங்குவதற்காக, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அரசு செயல்பாடுகள் மறுசீரமைப்பு தொழில்நுட்பங்களை இந்த திட்டத்தில் பயன்படுத்துகிறது. 06.01.2012 தேதியிட்ட தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அரசாணை எண்.2 படி எல்லா மாவட்டங்களிலும் மின்னாளுமை மாவட்ட திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் எல்லா மாவட்டங்களிலும், மாவட்ட மின்னாளுமை சங்கம் ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் படி அரியலூர் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை தலைவராகக்கொண்ட மாவட்ட மின்னாளுமை சங்கம், 13.12.2012 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது.

வ.எண் சேவை துறை பொது சேவை மையங்களின் எண்ணிக்கை முனையங்களின் எண்ணிக்கை
1. அரசு கேபிள் தொலைக்காட்சி 5 10
2. தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி 66 66
3. கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம் 137 143
4. கிராம தொழில் முனைவோர் 41 41
மொத்தம் 249 260

மின்னாளுமை மாவட்ட வருவாய்துறை சேவைகள்:

மின்னாளுமை மாவட்ட வருவாய்துறை சேவைகள் மே-2013 முதல் அரியலூர் மாவட்ட அனைத்து வட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இதில் வருவாய் துறையின் பின்வரும் சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

 1. சாதிச்சான்றிதழ்
 2. இருப்பிட சான்றிதழ் (5 அல்லது மேற்பட்ட வருடங்களுக்கு) /குடியிருப்பு சான்றிதழ்(3 அல்லது அதற்கு கீழுள்ள வருடங்களுக்கு)
 3. வருமானச் சான்றிதழ்
 4. முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்
 5. கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சான்றிதழ்
 6. விவசாய வருமானச் சான்றிதழ்
 7. சிறு, குறு விவசாயி சான்றிதழ்
 8. கலப்புத் திருமணச் சான்றிதழ்
 9. விதவைச் சான்றிதழ்
 10. வேலையின்மைச் சான்றிதழ்
 11. குடும்ப குடிப்பெயர்வு சான்றிதழ்
 12. கல்வி ஆவணங்கள் பேரிடரால் தொலைந்தமைக்கானச் சான்றிதழ்
 13. ஆண் குழந்தை இன்மைச் சான்றிதழ்
 14. திருமணமாகவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ்
 15. வாரிசு சான்றிதழ்
 16. இருப்பிடச் சான்றிதழ்
 17. செல்வ நிலைச் சான்றிதழ் (Solvency Certificate)
 18. அடகு வணிகர் உரிமம் (Pawn Brokers License)
 19. வட்டிக்கு பணம் கொடுப்போர் உரிமம் (Money Lenders License)
 20. இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான சான்றிதழ் (OBC Certificate).

மின்னாளுமை மாவட்ட சமூக நலத்துறைசேவைகள், அனைத்து வட்டாரங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இதில் பின்வரும் சேவைகள் வழங்கப்படுகிறது.

 1. மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம்
 2. அன்னை தெரசா அம்மையார் நினைவு அனாதை பெண் திருமண உதவி திட்டம்
 3. ஈவேரா மணியம்மை நினைவு விதவை மகள் திருமண உதவி திட்டம்
 4. தர்மாம்பாள் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமண உதவி திட்டம்
 5. டாக்டர் முத்துலெட்சுமிரெட்டி நினைவு கலப்பு திருமண உதவி திட்டம்
 6. பெண்குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் -I
 7. பெண்குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் – II

இணைய வழி பட்டா மாறுதல் மே-2015 முதல் அனைத்து வட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

 1. தமிழ்நிலம்– உட்பிரிவுகளுடன் கூடியது (ஊரகம்)
 2. தமிழ்நிலம்– உட்பிரிவுகள் இல்லாதது (ஊரகம்)
 3. தமிழ்நிலம்– கூட்டு பட்டா மாறுதல் (ஊரகம்)

மின்னாளுமை மாவட்ட சேவைகள் –சேவை கட்டணம்

 1. வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள்- ரூ 60
 2. சமூக நலத்துறை திட்டங்கள் -ரூ 120
 3. இணைய வழி பட்டா மாறுதல் -ரூ 60
இ-சேவை திட்டத்தில் வழங்கப்படும் சேவைகள்
வ.எண் துறை இ-சேவை துறை கட்டணங்கள் சேவை கட்டணம்
1. மின்சார வாரியம் மின் உபயோக கட்டணம் 1000வரை

1001 – 3000

3001 – 5000

5001 – 10000

10000 மேல்

15

25

40

50

60

2 பொது வினியோகத்திட்டம் புதிய குடும்ப அட்டை 0 60
குடும்ப அட்டை திருத்தம் 0 60
குடும்ப அட்டை அச்சிட 0 30
3 தா.நா.இ.சே தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்கை பொது.ரூ500

பி.வ-தா.வ – தா.ப –ரூ250

60

60

4. தீயணைப்பு துறை தடையின்மை சான்றிதழ் – பல மாடி குடியிருப்பு திட்ட அனுமதி 0 120
தடையின்மை சான்றிதழ் –குடியிருப்பு திட்ட அனுமதி 0 120
பல மாடி குடியிருப்பு-தீ அனுமதி- பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் 0 120
தீ அனுமதி- பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் 0 120

முக்கிய இணைப்புகள்:

பொது மக்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்:

 1. https://tnedistrict.tn.gov.in/tneda/ – வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை (தமிழ்நாடு மின்சேவை) திரையினைப் பார்க்க
 2. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html – வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை (தமிழ்நாடு மின்மாவட்டம்)
 3. https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/status.html – சமூக நலத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை
 4. https://www.tnesevai.tn.gov.in/Citizen/ – மின்சேவைகளைப் பெற ,விண்ணப்பிக்க
 5. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html – சான்றிதழ் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு (தமிழ்நாடு மின்மாவட்டம்)
 6. https://tnedistrict.tn.gov.in/tneda/VerifyCerti.xhtml – சான்றிதழ் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு (தமிழ்நாடு மின்சேவை)
 7. http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/status.html – குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்ட விண்ணப்ப நிலை

பொது இ சேவை மைய கணினி இயக்குநர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்:

 1. https://edistricts.tn.gov.in:8443/certificates_csc – மின் ஆளுமை -பொது இ- சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
 2. https://tnesevai.tn.gov.in/ – இ சேவை – பொது இ- சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
 3. https://edistricts.tn.gov.in/csc_reports/login.jsp – பொது இ-சேவை மைய அறிக்கைக்கான நுழைவுப் பக்கம்
 4. http://tamilnilam.tn.gov.in/CSC – தமிழ்நிலம்- பொது இ சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
 5. http://urbantamilnilam.tn.gov.in/Urban_CSC – தமிழ்நிலம்-நகர்ப்புறம் பொது இ சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்

துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்:

 1. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/login.jsp – மின் ஆளுமை – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 2. http://tnedistrict.tn.gov.in/eda/DepartLogin.xhtml – இசேவை – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 3. https://edistricts.tn.gov.in/revenue_report/login.jsp – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் அறிக்கைக்கான நுழைவுப் பக்கம்
 4. http://tamilnilam.tn.gov.in/Revenue/ – தமிழ்நிலம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 5. https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/login.jsp – சமூக நலத்துறை- திருமண நிதி உதவித் திட்டம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப்பக்கம்.
 6. http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/login.jsp – சமூகநலத்துறை- குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப்பக்கம்.