மூடுக

மருதையாறு வடிநில கோட்டம், அரியலூர்

இக்கோட்டமானது 01.04.1968 அன்று அரியலூர் கோட்டம் என உதயமானது. பின் அரசாணை எண். 46 பொப (டபிள்யு.ஆர்.1) துறை / நாள் 19.01.1996-ன் படி பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு அய்யாறு வடிநில கோட்டம் எனவும், பின் அரசாணை எண். 371 பொப (டபிள்யு.ஆர்.1) துறை / நாள் 26.06.1997 -ன் படி மருதையாறு வடிநில கோட்டம் என செயல்பட்டு வருகிறது.

இக்கோட்டம் அரியலூர் மாவட்டத்தின் (பகுதி) மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்டு இயங்கி வருகிறது எனவும், இக்கோட்ட ஆளுகையில் 3 உபகோட்டம் மற்றும் 9 பிரிவு அலுவலகங்களை உள்ளடக்கியது எனவும்

அதன் தலைமையிடங்கள் கீழ்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

 1. மருதையாறு வடிநில உபகோட்டம், அரியலூர்

  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம் – 1, அரியலூர்
  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம் – 2, அரியலூர்
  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், செந்துறை.

  மேற்கண்ட பாசனப்பிரிவு அலுவலகங்களான 1 மற்றும் 2 ஆகியவைகள் அரியலூர் பொதுப்பணித்துறை வளாகத்திலும், பாசனபிரிவு, செந்துறை, செந்துறை பொதுப்பணித்துறை வளாகத்திலும் இயங்கி வருகின்றன.

 2. மருதையாறு வடிநில உபகோட்டம், ஜெயங்கொண்டம்

  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், ஜெயங்கொண்டம்
  சித்தமல்லி பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், ஜெயங்கொண்டம்
  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், மதனத்தூர்.

  மேற்கண்ட பாசனப்பிரிவு அலுவலகங்களான பாசனபிரிவு, ஜெயங்கொண்டம் மற்றும் சித்தமல்லி பாசனபிரிவு ஆகியவைகள் பொதுப்பணித்துறை வளாகம், ஜெயங்கொண்டத்திலும், பாசனபிரிவு, மதனத்தூர் பொதுப்பணித்துறை வளாகம் காரைக்குறிச்சியிலும் இயங்கி வருகின்றன.

 3. மருதையாறு வடிநில உபகோட்டம், பெரம்பலூர்.

  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், பெரம்பலூர்
  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், சின்னாறு
  பாசனப்பிரிவு அலுவலகம், குன்னம்.

  மேற்கண்ட பாசனப்பிரிவு அலுவலகங்களான பிரிவு அலுவலகம் பெரம்பலூர் மற்றும் சின்னாறு ஆகியவைகள் பொதுப்பணித்துறை வளாகம் பெரம்பலூரிலும், பாசனபிரிவு குன்னம் பெரம்பலூரில் உள்ள செயற்பொறியாளரின் முகாம் அலுவலக வளாகத்திலும் இயங்கி வருகின்றன.

இக்கோட்டத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளான அரியலூர் மாவட்டத்தில் முறைசாரா ஏரிகள் 64 எண்கள், முறைப்படுத்தப்பட்ட ஏரிகள் 5 எண்கள், கொள்ளிடம் இடது கரை மைல் 47/6 முதல் 67/3 வரையிலும், பொன்னாறு வாய்க்கால் மற்றும் சித்தமல்லி நீர்தேக்கம் ஆகியவைகளும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் முறைசாரா ஏரிகள் 73 எண்களும் பராமரிப்பில் உள்ளன. இக்கோட்டம் அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களின் அரசு திட்டப் பணிகள் செயல்படுத்தும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோட்டமாக இருந்து வருகிறது.

நோக்கம் :

இத்துறையின் மூலம் முக்கியமாக பின்வரும் பணிகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது.

 1. பாசன அமைப்புகளின் கட்டுமானம் மற்றும் கட்டுமானமில்லாத பகுதிகளை மேம்படுத்தி பராமரிக்கவும்
 2. புதிய கூடுதல் திட்டங்கள் கட்டுமானங்களை உருவாக்கவும் பாசன ஆதாரங்களை மேம்படுத்தவும்
 3. நீர்வழிப் பாதைகள் மற்றும் வடிகால் வசதிகளை பராமரித்து மேம்படுத்தவும்
  சாத்தியமான பாசன திட்டங்களை கண்டறிந்து ஆய்வு செய்து உருவாக்கி மதிப்பீடு செய்யவும் அதன்மூலம் அரசின் கொள்கைகள் உறுதிமொழிகள் அரசின் திட்டங்கள் இத்துறையின் மூலமாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அலுவலக முகவரி
வ. எண் அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் மின் அஞ்சல் முகவரி
1 செயற்பொறியாளர்,பொ.ப.து / நீ.ஆ.து. மருதையாறு வடிநில கோட்டம்அரியலூர். 04329-222079   eemarudaiyaru@yahoo[dot]com
2 உதவி செயற்பொறியாளர் பொ.ப.து. / நீ.ஆ.து. மருதையாறு வடி நில உபகோட்டம் அரியலூர். 04329-223620 aeemarudaiyaruariyalur@gmail[dot]com
3 உதவி செயற்பொறியாளர்  பொ.ப.து. / நீ.ஆ.து. மருதையாறு வடி நில உபகோட்டம் ஜெயங்கொண்டம். 04331-250850 aeewrdjkm@gmail[dot]com
4 உதவி செயற்பொறியாளர்   பொ.ப.து. / நீ.ஆ.து. மருதையாறு வடி நில உபகோட்டம் பெரம்பலூர் 04328-224406 pwdwropblr@gmail[dot]com

திட்டத்தின் சாதனைகள்

அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் வட்டம் கார்குடி கிராமம் சுத்தமல்லி நீர்த்தேக்கம் புணரமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் பணி

இந்த கோட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டில் சுத்தமல்லி நீர்த்தேக்கம் ஆனது அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் வட்டம் கார்குடி கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. இந் நீர்த்தேக்கமானது 5.05 கிமீ. அளவிற்கு சுற்றுக் கரையையும் அதிகபட்ச கரையின் உயரமாக 7.20 மீ. உடையதாகவும் மேலும் 3 (11.00 X 4.75மீ.) கண்களை கொண்ட உபரி நீர்ப்போக்கியானது அதிகபட்ச நீர் வெளியேற்றும் திறன் 495 கனமீட்டர் / வினாடி ஆகவும் கொண்டு அமைந்துள்ளது. அணையின் முழுகொள்திறனானது 6.422 மி.கன மீட்டராக (226.80 மி. கன அடி) உள்ளது. இத்திட்டமானது 1989ல் முடிக்கப்பட்டதாகும். சுத்தமல்லி நீர்த்தேக்கத்தின் மூலம் 5080.62 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவை முழு அளவில் பராமரிக்கும் பொருட்டு கரைகளை பலப்படுத்தி கற்கள் பிரித்து அடுக்குதல். தடுப்புச் சுவர் அமைத்தல் அணையின் முன்பக்க கரையில் நீர் அரிமானத்தை தடுக்கும் பொருட்டு புற்கள் அமைத்தல் மற்றும் வானிலைக் கருவிகள் இடிதாங்கி, தகவல் தெடர்பு சாதனங்களை வலுப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளுடன் திருத்தப்பட்ட வெள்ள மதிப்பீட்டின் படி கூடுதலாக வெள்ள நீரை வெளியேற்றும பொருட்டு கட்டுப்பாடற்ற வெள்ள நீர்ப்போக்கி (Uncontrolled surplus weir ) அமைக்கும் பணியும் அணை புணரமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் திட்டத்தின் கீழ் (Dam Rehabilitation and Improvement project ) ரூ. 1452.51 இலட்சத்திற்கு அரசு ஆணை எண் 211 பொ.ப.து w1 / நாள் 22.08.2012 ன் படி நிர்வாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கி முடிக்கப்பட்டது.

அரியலூர் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம் விளாங்குடி கிராமம் விளாங்குடி ஓடையின் குறுக்கே தடுப்பணை பணி.

இத்தடுப்பணையானது 8 கிணறுகள் 24 ஆழ்துளை கிணறுகள் நிலத்தடி நீர் மேம்படுத்துவதன் மூலம் அருகில் உள்ள 58.29 ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பயன்படும் வகையில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது. இத்தடுப்பணையின் நீர் கொள்ளவு 0.78 மி.க.அடி. வருட கொள்ளளவு 2.34 மி.க.அடி. இத் தடுப்பணையின் நீர்வழிப்பாதை நீளம் 36.00 மீ மற்றும் 68.00 மீ3 / வினாடி வெளியேற்றும் வகையில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது.

இப்பகுதியானது பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் விவசாயத்தை முக்கிய தொழிலாக கொண்ட மக்கள் வசிக்கும் பகுதியாகும். இத்தடுப்பணைகள் நிறைவேற்றப்ட்டபின் குடிநீர் தட்டுப்பாடு பாசன வசதி மேம்பாடு நிலத்தடி நீர் சேகரிப்பு ஆகியவை நிறைவடைந்துள்ளது.

அரியலூர் மாவட்டம் மற்றும் வட்டம் சிறுவளுர் கிராமம் கல்லார் ஓடையின் குறுக்கே தடுப்பணை பணி.

இத்தடுப்பணையானது 8 கிணறுகள் 17 ஆழ்துளை கிணறுகள் நிலத்தடி நீர் மேம்படுத்துவதன் மூலம் அருகில் உள்ள 68.50 ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பயன்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தடுப்பணையின் நீர் கொள்ளவு 0.65 மி.க.அடி. வருட கொள்ளளவு 1.95 மி.க.அடி. இத்தடுப்பணையின் நீர்வழிப்பாதை நீளம் 35.00 மீ மற்றும் 107 மீ3 / வினாடி வெளியேற்றும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பகுதியானது பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் விவசாயத்தை முக்கிய தொழிலாக கொண்ட    மக்கள் வசிக்கும் பகுதியாகும். இத்தடுப்பணைகள் நிறைவேற்றப்பட்டபின் குடிநீர் தட்டுப்பாடு  பாசன வசதி  மேம்பாடு  நிலத்தடி  நீர்  சேகரிப்பு  ஆகியவை  நிறைவடைந்துள்ளது