மூடுக

தீண்டாமை ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி 30.01.2019 அன்று எடுக்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/01/2019
தீண்டாமை ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி

மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் தீண்டாமை ஒழிப்பு தின உறுதிமொழி 30.01.2019 அன்று எடுக்கப்பட்டது. (PDF 62 KB)