மூடுக

நுண்பார்வையாளர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு – 29.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/03/2021
நுண்பார்வையாளர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு

நுண்பார்வையாளர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு 29.03.2021 அன்று மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தலைமையில் நடைபெற்றது. (74 KB)