மூடுக

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு ஆய்வு – 18.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/03/2021
வாக்குப்பதிவு நிலை அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள், வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பினை 18.03.2021 அன்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள் மேலும் வாக்குச்சாவடியில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தார்கள். (PDF 199 KB)

வாக்குச்சாவடி ஆய்வு

வாக்குப்பதிவு நிலை அலுவலர் பயிற்சி வகுப்பு