மூடுக

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள், கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் முதல் பணி நடைபெற்றது – 15.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2021
தேர்தல்

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள், கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் முதல் பணி நடைபெற்றது – 15.03.2021. (PDF 198 KB)