மூடுக

வாக்கு எண்ணும் மையம் (ம) வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் இருப்பு வைப்பதற்கான பாதுகாப்பு அறையினை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 06.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/03/2021
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வாக்கு எண்ணும் மையம் (ம) வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் இருப்பு வைப்பதற்கான பாதுகாப்பு அறையினை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 06.03.2021. (PDF 29 KB)
District Collector's inspection

District Collector's inspection