மூடுக

மூத்த குடிமக்களுக்கு கோவிட்-19 தடுப்பூசி வழங்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 02.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/03/2021
கோவிட்-19 தடுப்பூசி

மூத்த குடிமக்களுக்கு கோவிட்-19 தடுப்பூசி வழங்கும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 02.03.2021. (PDF 30 KB)