மூடுக

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

  1. வருமான சான்றிதழ்
  2. சாதி சான்றிதழ்
  3. பிறப்பிட சான்றிதழ்
  4. முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

போன்ற அனைத்து வகையான சான்றிதழ்களின் விண்ணப்ப நிலை அறிந்து கொள்ள….

  1. https://tnedistrict.tn.gov.in/tneda/ – வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை (தமிழ்நாடு மின்சேவை) திரையினைப் பார்க்க
  2. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html – வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை (தமிழ்நாடு மின்மாவட்டம்)

பார்க்க: https://tnedistrict.tn.gov.in/tneda/

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம், அரியலூர்
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம் | மாநகரம் : அரியலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு எண் : 621704