மூடுக

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம், கல்லூரி சாலை அரியலூர்
இடம், இருப்பிடம் : தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம், கல்லூரி சாலை | மாநகரம் : அரியலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு எண் : 621704