ஓசை

173, செல்லன் தெரு, ஆண்டிமடம் 621 801. அரியலூர் மாவட்டம்.

மின்னஞ்சல் : osaiindia[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04331242831
இணையதளம் : http://osaiindia.org.in/