மூடுக

மின்சாரம்

உதவி செயற்பொறியாளர்/செந்துறை

33 / 11 KV துணை மின் நிலையம் , செந்துறை அஞ்சல் & (வட்டம்), செந்துறை- 621714

மின்னஞ்சல் : trn4402aee1[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 9445853678
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

உதவி செயற்பொறியாளர்/ஜெயம்கொண்டம்

110 KV துணை மின் நிலையம், குஞ்சிதபாதபுரம்,ஜெயம்கொண்டம், உடையார்பாளையம் வட்டம், அரியலூர் மாவட்டம் - 621804

மின்னஞ்சல் : trn4402aee5[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 9445853679
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html

செயற்பொறியாளர்/அரியலூர்

56, இராஜாஜி நகர், கல்லூரி சாலை, அரியலூர்- 621713

மின்னஞ்சல் : trn4402ee1[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 04329228229
இணையதள இணைப்புகள் : https://www.tangedco.gov.in/contact.html