மூடுக

மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவமனை

செந்துறை - 621714

அரசு மருத்துவமனை

உடையார்பாளையம் - 621804

அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை

பெரம்பலூர் ரோடு ரயில்வே கேட் அருகில் அரியலூர் - 621704


தொலைபேசி : 04329-224050
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf

சமுதாய நல மையம்

வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சமுதாய நல மையம் கடுகூர் அரியலூர் வட்டாரம் Kadugur. Ariyalur Block.

மின்னஞ்சல் : pmb-kudugur[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04329228754
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf

சமுதாய நல மையம், ஆண்டிமடம்

வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சமுதாய நல மையம் ஆண்டிமடம் ஆண்டிமடம் வட்டாரம்

மின்னஞ்சல் : pmb-andimadam[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04331242580
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf

சமுதாய நல மையம், குமிழியம்

வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சமுதாய நல மையம் குமிழியம் செந்துறை வட்டாரம்

மின்னஞ்சல் : gphckumizhiyum[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04331261352
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf

சமுதாய நல மையம், தா.பழூர்

வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சமுதாய நல மையம் தா.பழூர் தா.பழூர் வட்டாரம்

மின்னஞ்சல் : pmb-tpalur[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04331243548
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf

சமுதாய நல மையம், திருமானூர்

வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சமுதாய நல மையம் திருமானூர் திருமானூர் வட்டாரம்

மின்னஞ்சல் : pmb-thirumanor[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04329244300
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf

சமுதாய நல மையம், மீன்சுருட்டி

வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சமுதாய நல மையம் மீன்சுருட்டி ஜெயம்கொண்டம் வட்டாரம்

மின்னஞ்சல் : pmb-meensuriti[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04331244363
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.tnhealth.org/notification/Feburary2014/Delivery%20places%20for%20packages.pdf