மூடுக

அரசு சாரா நிறுவனங்கள்

ஓசை

173, செல்லன் தெரு, ஆண்டிமடம் 621 801. அரியலூர் மாவட்டம்.

மின்னஞ்சல் : osaiindia[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04331242831
இணையதள இணைப்புகள் : http://osaiindia.org.in/

ரீடு (READ)

1926 சக்தி விநாயகர் தெரு விளந்தை, ஆண்டிமடம் 621801 அரியலூர் மாவட்டம்

மின்னஞ்சல் : readselvam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 4331-242583
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.readindia.in