மூடுக

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
தமிழ்நாடு பாசன மேலாண்மை நவீன மயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் பண்ணைக் குளங்கள் அமைத்தல்

அரியலூர் மாவட்டம், அரியலூர் (ம) திருமானூர் வட்டார, மருதையாறு உபவடிநில பகுதியில் பண்ணை குளங்கள் அமைத்தல்.

06/01/2021 20/01/2021 பார்க்க (552 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

27/08/2020 11/09/2020 பார்க்க (3 MB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் (ம) மண்புழு வளர்த்தலுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் (ம) மண்புழு வளர்த்தலுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

27/08/2020 11/09/2020 பார்க்க (5 MB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நுண்ணூட்ட பொருட்கள் (ம) உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நுண்ணூட்ட பொருட்கள் (ம) உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

27/08/2020 11/09/2020 பார்க்க (3 MB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான பசுந்தாள் பயிர் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல் – 2020-21

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான பசுந்தாள் பயிர் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல் – 2020-21.

04/06/2020 19/06/2020 பார்க்க (1 MB)
தமிழ்நாடு பாசன மேலாண்மை நவீன மயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைக்கும் பணி

தமிழ்நாடு பாசன மேலாண்மை நவீன மயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைக்கும் பணி.

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (565 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (573 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் (ம) மண்புழு வளர்த்தளுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் (ம) மண்புழு வளர்த்தளுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (921 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நுன்னூட்டங்கள் (ம) உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நுன்னூட்டங்கள் (ம) உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (856 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான தக்கைப்பூண்டு விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான தக்கைப்பூண்டு விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (497 KB)