ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நெல், மக்காச்சோளம், உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (573 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் (ம) மண்புழு வளர்த்தளுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள் (ம) மண்புழு வளர்த்தளுக்கான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (921 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நுன்னூட்டங்கள் (ம) உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான நுன்னூட்டங்கள் (ம) உயிர் உரங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (856 KB)
அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான தக்கைப்பூண்டு விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

அயம்வாம் – செயல்விளக்க திடல்களுக்கான தக்கைப்பூண்டு விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்.

15/10/2019 22/10/2019 பார்க்க (497 KB)
மக்களவை பொதுத்தேர்தல் 2019 ல் வீடியோ கிராஃப் செய்வதற்கான ஒப்பந்தம்

மக்களவை பொதுத்தேர்தல் 2019 ல் வீடியோ கிராஃப் செய்வதற்கான ஒப்பந்தம்.

15/02/2019 21/02/2019 பார்க்க (236 KB)
உலர் தீவனம் சப்ளை

உலர் தீவனம் சப்ளை செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி. கடைசி நாள்: 27.02.2017, 3.00 PM

16/04/2017 27/02/2017 பார்க்க (23 KB)