மூடுக

அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடம்

அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடம்

அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் இரவு காவலர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

– மாவட்ட முன்னாள் படைவீரர் நலம்.

11/06/2018 30/06/2018 பார்க்க (23 KB)