மூடுக

ராஷ்டிரிய இந்தியன் மிலிட்டரி கல்லூரியில் எட்டாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

ராஷ்டிரிய இந்தியன் மிலிட்டரி கல்லூரியில் எட்டாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
ராஷ்டிரிய இந்தியன் மிலிட்டரி கல்லூரியில் எட்டாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

ராஷ்டிரிய இந்தியன் மிலிட்டரி கல்லூரியில் எட்டாம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு, 01.06.2020 மற்றும் 02.06.2020 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது.
இணையதளம்: http://rimc.gov.in/rimcindex.aspx

01/06/2020 02/06/2020 பார்க்க (25 KB)