மூடுக

முதலமைச்சரின் விருது – மாநில விளையாட்டு போட்டி

முதலமைச்சரின் விருது – மாநில விளையாட்டு போட்டி
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
முதலமைச்சரின் விருது – மாநில விளையாட்டு போட்டி

2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 மற்றும் 2017-18 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு, மாநில விளையாட்டு போட்டிக்கான முதலமைச்சரின் விருதுக்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

29/09/2018 10/10/2018 பார்க்க (82 KB)