மூடுக

மின்கம்பியாளர் தகுதிகாண் தேர்விற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன

மின்கம்பியாளர் தகுதிகாண் தேர்விற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
மின்கம்பியாளர் தகுதிகாண் தேர்விற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன

மின்கம்பியாளர் தகுதிகாண் தேர்விற்கு  26.07.2019 தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன.

06/07/2019 26/07/2019 பார்க்க (59 KB)