மூடுக

தேசிய ஊராட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு கிராம சபை 24.04.2022 அன்று நடைபெறும்.

தேசிய ஊராட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு கிராம சபை 24.04.2022 அன்று நடைபெறும்.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
தேசிய ஊராட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு கிராம சபை 24.04.2022 அன்று நடைபெறும்.

தேசிய ஊராட்சிகள் தினத்தை முன்னிட்டு, சிறப்பு கிராம சபை 24.04.2022 அன்று காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும்.

24/04/2022 24/04/2022 பார்க்க (28 KB)