மூடுக

சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 19.12.2018

சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 19.12.2018
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
சிறப்பு மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 19.12.2018

சிறப்பு மக்கள் மகுறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 19.12.2018 அன்று நடைபெறுகிறது.

இடம் : RDO அலுவலகம், உடையார்பாளையம்.

19/12/2018 19/12/2018 பார்க்க (68 KB)