மூடுக

கோழிக்கழிச்சல் நோய் தடுப்பூசி முகாம் – கால்நடை பராமரிப்பு துறை

கோழிக்கழிச்சல் நோய் தடுப்பூசி முகாம் – கால்நடை பராமரிப்பு துறை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
கோழிக்கழிச்சல் நோய் தடுப்பூசி முகாம் – கால்நடை பராமரிப்பு துறை

கோழிக்கழிச்சல் நோய் தடுப்பூசி முகாம் 09.02.2019 முதல் 22.02.2019 வரை அனைத்து கிராமங்களிலும் நடைபெற உள்ளது.

08/02/2019 22/02/2019 பார்க்க (20 KB)