மூடுக

இணையதள வாயிலாக உணவு வணிகத்திற்கு உரிமம் புதுப்பித்தல் – உணவு பாதுகாப்புத்துறை

இணையதள வாயிலாக உணவு வணிகத்திற்கு உரிமம் புதுப்பித்தல் – உணவு பாதுகாப்புத்துறை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
இணையதள வாயிலாக உணவு வணிகத்திற்கு உரிமம் புதுப்பித்தல் – உணவு பாதுகாப்புத்துறை

01.01.2019 முதல் இணையதள வாயிலாக உணவு வணிகத்திற்கு உரிமம் புதுப்பித்தல் வேண்டும்.- உணவு பாதுகாப்புத்துறை

21/12/2018 10/01/2019 பார்க்க (108 KB)