மூடுக

ஆட்சி மொழி குறித்த கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம்

ஆட்சி மொழி குறித்த கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
ஆட்சி மொழி குறித்த கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம்

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் ஆட்சி மொழி குறித்த கருத்தரங்கம் மற்றும் பயிலரங்கம் 26.11.2019 மற்றும் 27.11.2019 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது.

26/11/2019 27/11/2019 பார்க்க (21 KB)