மூடுக

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் – நாடாளுமன்ற பொது தேர்தல் 2019

பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்
படத்தைப் பார்க்க பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் விழிப்புணர்வு வில்லை
படத்தைப் பார்க்க 100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் விழிப்புணர்வு வில்லை
100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாணவர்களின் ஸ்கேட்டிங் பேரணி
படத்தைப் பார்க்க 100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாணவர்களின் ஸ்கேட்டிங் பேரணி
100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்று சக்கர வாகனப் பேரணி
படத்தைப் பார்க்க 100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்று சக்கர வாகனப் பேரணி
தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது
படத்தைப் பார்க்க தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்
படத்தைப் பார்க்க 100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்
மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம்
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது
படத்தைப் பார்க்க 100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது
கிராமியக் குழு நடன கலைநிகழ்ச்சி , அரியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது
படத்தைப் பார்க்க கிராமியக் குழு நடன கலைநிகழ்ச்சி , அரியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது
கிராமியக் குழு நடன கலைநிகழ்ச்சி , அரியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது
படத்தைப் பார்க்க கிராமியக் குழு நடன கலைநிகழ்ச்சி , அரியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்றது
தேர்தல் செலவின பார்வையாளர் அவர்கள் கையெழுத்து இயக்கத்தில் பங்கேற்பு
படத்தைப் பார்க்க தேர்தல் செலவின பார்வையாளர் அவர்கள் கையெழுத்து இயக்கத்தில் பங்கேற்பு