மூடுக

வரலாற்றுச் சின்னங்கள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களும் கோயில்களும்

வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் - 4 நந்திகள்- திருமழபாடி
படத்தைப் பார்க்க வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் - 4 நந்திகள்- திருமழபாடி
பசுபதீஸ்வரர் சௌந்திரநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் - காரைக்குறிச்சி
படத்தைப் பார்க்க பசுபதீஸ்வரர் சௌந்திரநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் - காரைக்குறிச்சி
மார்க்கசகாய ஈஸ்வரர் சுவாமி,மரகதவல்லி அம்பாள் கோயில் - நாயகனைப்பிரியாள்
படத்தைப் பார்க்க மார்க்கசகாய ஈஸ்வரர் சுவாமி,மரகதவல்லி அம்பாள் கோயில் - நாயகனைப்பிரியாள்