வரலாற்றுச் சின்னங்கள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களும் கோயில்களும்

கார்கோடேஸ்வரர் திருக்கோயில்- காமரசவல்லி
படத்தைப் பார்க்க கார்கோடேஸ்வரர் திருக்கோயில்- காமரசவல்லி
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் - மேலப்பழுவூர்
படத்தைப் பார்க்க மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் - மேலப்பழுவூர்
புத்தர் சிலைகள்- விக்கிரமங்கலம்
படத்தைப் பார்க்க புத்தர் சிலைகள்- விக்கிரமங்கலம்
வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் - 4 நந்திகள்- திருமழபாடி
படத்தைப் பார்க்க வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் - 4 நந்திகள்- திருமழபாடி
மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் - மேலபழுவூர்
படத்தைப் பார்க்க மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் - மேலபழுவூர்
வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில்- திருமழபாடி
படத்தைப் பார்க்க வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில்- திருமழபாடி
வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில்- திருமழபாடி
படத்தைப் பார்க்க வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் சிலைகள்- திருமழபாடி
கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோயில் - குழுமூர்
படத்தைப் பார்க்க கலியுக வரதராஜ பெருமாள் கோயில் - குழுமூர்
முதுமக்கள் தாழி -துளார்
படத்தைப் பார்க்க முதுமக்கள் தாழி -துளார்
வரதராஜ பெருமாள் கோயில் - சன்னாசினல்லூர்
படத்தைப் பார்க்க வரதராஜ பெருமாள் கோயில் - சன்னாசினல்லூர்
புத்தர் சிலை - ஜெயம்கொண்டம்
படத்தைப் பார்க்க புத்தர் சிலை - ஜெயம்கொண்டம்
திருக்கோடி வனத்தீஸ்வரர்கோயில் - திருகளப்பூர்
படத்தைப் பார்க்க திருக்கோடி வனத்தீஸ்வரர்கோயில் - திருகளப்பூர்
பெருமாள் கோயில் - M.S.மடம்/நல்லிதோப்பு
படத்தைப் பார்க்க பெருமாள் கோயில் - M.S.மடம்/நல்லிதோப்பு
துர்க்கையம்மன் கோயில் - கீழசெங்கல்மேடு
படத்தைப் பார்க்க துர்க்கையம்மன் கோயில் - கீழசெங்கல்மேடு
அழகேஸ்வரர் கோயில் - அழகாபுரம்
படத்தைப் பார்க்க அழகேஸ்வரர் கோயில் - அழகாபுரம்
சொக்கநாதர் கோயில் - ஓலையூர்
படத்தைப் பார்க்க சொக்கநாதர் கோயில் - ஓலையூர்
ஸ்ரீசோழீஸ்வரர் சுவாமி கோயில் - விக்கிரமங்கலம்
படத்தைப் பார்க்க ஸ்ரீசோழீஸ்வரர் சுவாமி கோயில் - விக்கிரமங்கலம்
நடராஜர் கோயில் -ஸ்ரீபுரந்தான்
படத்தைப் பார்க்க நடராஜர் கோயில் -ஸ்ரீபுரந்தான்
ஸ்ரீசொக்கநாத சுவாமி கோயில்- சோழமாதேவி
படத்தைப் பார்க்க ஸ்ரீசொக்கநாத சுவாமி கோயில்- சோழமாதேவி
ஜமீன் மாளிகை - சோழமாதேவி
படத்தைப் பார்க்க ஜமீன் மாளிகை - சோழமாதேவி
வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தாதம்பேட்டை
படத்தைப் பார்க்க வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தாதம்பேட்டை
பெருமாள் கோயில் - ஸ்ரீபுரந்தான்
படத்தைப் பார்க்க பெருமாள் கோயில் - ஸ்ரீபுரந்தான்
பெருமாள்சாமி கோயில் - அருள்மொழி
படத்தைப் பார்க்க பெருமாள்சாமி கோயில் - அருள்மொழி
சிவன் கோயில் - அருள்மொழி
படத்தைப் பார்க்க சிவன் கோயில் - அருள்மொழி
பசுபதீஸ்வரர் சௌந்திரநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் - காரைக்குறிச்சி
படத்தைப் பார்க்க பசுபதீஸ்வரர் சௌந்திரநாயகி அம்மன் திருக்கோயில் - காரைக்குறிச்சி
விஸ்வநாத சுவாமி சன்னதி கோயில் - தா.பழூர்
படத்தைப் பார்க்க விஸ்வநாத சுவாமி சன்னதி கோயில் - தா.பழூர்
இரட்டை கோயில்கள் - கீழையூர்
படத்தைப் பார்க்க இரட்டை கோயில்கள் - கீழையூர்
வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் - திருமழபாடி
படத்தைப் பார்க்க வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில் - திருமழபாடி
வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில்- திருமழபாடி
படத்தைப் பார்க்க வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில்- திருமழபாடி
மாரியம்மன் கோயில் - செம்பியக்குடி
படத்தைப் பார்க்க மாரியம்மன் கோயில் - செம்பியக்குடி
கல்வெட்டுகள் - கீழையூர்
படத்தைப் பார்க்க கல்வெட்டுகள் - கீழையூர்
ஆலந்துறையார் திருக்கோயில்-கீழப்பழுவூர்
படத்தைப் பார்க்க ஆலந்துறையார் திருக்கோயில்-கீழப்பழுவூர்
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயில்- கீழப்பழுவூர்
படத்தைப் பார்க்க ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயில்- கீழப்பழுவூர்
இரட்டை கோயில்கள் - கீழையூர்
படத்தைப் பார்க்க இரட்டை கோயில்கள் - கீழையூர்
இரட்டை கோயில்கள் - கீழையூர்- விளம்பர பலகை
படத்தைப் பார்க்க இரட்டை கோயில்கள் - கீழையூர்- விளம்பர பலகை
மார்க்கசகாய ஈஸ்வரர் சுவாமி,மரகதவல்லி அம்பாள் கோயில் - நாயகனைப்பிரியாள்
படத்தைப் பார்க்க மார்க்கசகாய ஈஸ்வரர் சுவாமி,மரகதவல்லி அம்பாள் கோயில் - நாயகனைப்பிரியாள்
எல்லையம்மன் கோயில்- கோடாலிகருப்பூர்
படத்தைப் பார்க்க எல்லையம்மன் கோயில்- கோடாலிகருப்பூர்
ஸ்ரீசொக்கநாத சுவாமி கோயில்- கோடாலிகருப்பூர்
படத்தைப் பார்க்க ஸ்ரீசொக்கநாத சுவாமி கோயில்- கோடாலிகருப்பூர்
சுப்பிரமணியன் கோயில் - சோழமான்தேவி
படத்தைப் பார்க்க சுப்பிரமணியன் கோயில் - சோழமான்தேவி
சென்னிஸ்வரர் ஆலயம் - வானாதிரையன்பட்டினம்
படத்தைப் பார்க்க சென்னிஸ்வரர் ஆலயம் - வானாதிரையன்பட்டினம்
துர்க்கையம்மன் கோயில் - கீழசெங்கல்மேடு- விளம்பர பலகை
படத்தைப் பார்க்க துர்க்கையம்மன் கோயில் - கீழசெங்கல்மேடு- விளம்பர பலகை