மூடுக

மாவட்ட நிர்வாகம் (26.02.2018 – 30.06.2019)

மாநில தேர்தல் ஆணையரின் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்து மாநில தேர்தல் ஆணையரின் ஆய்வு
உயர் மின் கோபுர விளக்கு மற்றும் கண்காணிப்புக் கருவி நிறுவும் நிகழ்ச்சி
படத்தைப் பார்க்க உயர் மின் கோபுர விளக்கு மற்றும் கண்காணிப்புக் கருவி நிறுவும் நிகழ்ச்சி
தேசிய வாக்காளர் தினம்
படத்தைப் பார்க்க தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு 25.01.2019 அன்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்.
தேசிய வாக்காளர் தினம்
படத்தைப் பார்க்க தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு 25.01.2019 அன்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்.
தேசிய வாக்காளர் தினம்
படத்தைப் பார்க்க தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு 25.01.2019 அன்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்.
தேசிய வாக்காளர் தினம்
படத்தைப் பார்க்க தேசிய வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு 25.01.2019 அன்று விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்.
பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம்
படத்தைப் பார்க்க பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனம் துவக்கம்
வேளாண் திருவிழா
படத்தைப் பார்க்க வேளாண் திருவிழா சோழமாதேவி கிராமத்தில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது
வேளாண் திருவிழா
படத்தைப் பார்க்க வேளாண் திருவிழா சோழமாதேவி கிராமத்தில் (தா.பழூர் ஒன்றியம்) துவக்கி வைக்கப்பட்டது
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் பாலம் திறந்துவைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் பாலம் திறந்துவைத்தார்
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் பாலம் திறந்துவைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் பாலம் திறந்துவைத்தார்
மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் பாலம் திறந்துவைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் காணொளிக்காட்சி வாயிலாக காவலர் குடியிருப்பு மற்றும் பாலம் திறந்துவைத்தார்
வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டு ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டு ஆய்வு
மணகெதி கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம்- 09.01.19.
படத்தைப் பார்க்க மணகெதி கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் - 09.01.19
மணகெதி கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம்- 09.01.19.
படத்தைப் பார்க்க மணகெதி கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் - 09.01.19
மணகெதி கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம்- 09.01.19.
படத்தைப் பார்க்க மணகெதி கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் - 09.01.19
12 ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு-2019.
படத்தைப் பார்க்க 12 ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு-2019
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - 07.01.2019
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு மையம் - ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு மையம் - ஆய்வு
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு- 2019.
படத்தைப் பார்க்க உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு- 2019
உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு- 2019.
படத்தைப் பார்க்க உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு- 2019
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்.
படத்தைப் பார்க்க விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ் வழங்குதல்  - ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ் வழங்குதல் - ஆய்வு
ஆலோசனைக் கூட்டம் - ஜல்லிக்கட்டு
படத்தைப் பார்க்க ஆலோசனைக் கூட்டம் - ஜல்லிக்கட்டு
சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - முன்னாள் படைவீரர்கள்
படத்தைப் பார்க்க சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - முன்னாள் படைவீரர்கள்
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
விழிப்புணர்வு முகாம் மற்றும் பேரணி- உலக எய்ட்ஸ் தினம்
படத்தைப் பார்க்க உலக எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு, விழிப்புணர்வு முகாம் மற்றும் பேரணி
சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
வங்கிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க வங்கிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்
தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள்
படத்தைப் பார்க்க தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள்
குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்,
படத்தைப் பார்க்க விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
ஆட்சியரின் கூட்டம் - கஜா புயல்
படத்தைப் பார்க்க ஆட்சியரின் கூட்டம்
கண்காணிப்பு அலுவலர் - ஆய்வுக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர்
பள்ளி ஆசிரியர்களுடன் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க பள்ளி ஆசிரியர்களுடன் கூட்டம்
காவலர் குடியிருப்பு கட்டிடம் திறந்துவைத்தல்
படத்தைப் பார்க்க காவலர் குடியிருப்பு கட்டிடம்
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
தூய்மை இந்தியா விழிப்புணர்வு
படத்தைப் பார்க்க தூய்மை இந்தியா விழிப்புணர்வு
விழிப்புணர்வு பேரணி
படத்தைப் பார்க்க இளைஞர் எழுச்சி தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி
நெல் கொள்முதல் நிலையம்
படத்தைப் பார்க்க நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறப்பு
மக்கள் குறைதீர்க்கூட்டம் - 10.08.2018
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்.
படத்தைப் பார்க்க வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்
ஓட்டளிப்பு இயந்திரம்
படத்தைப் பார்க்க மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள்
படத்தைப் பார்க்க மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்
மாண்புமிகு ஆளுநர்  வருகை
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு ஆளுநர் அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு வருகை