மூடுக

மாவட்ட நிர்வாகம்

மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகக் கட்டிடத் திறப்பு விழா
படத்தைப் பார்க்க மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகக் கட்டிடத் திறப்பு விழா.
மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக்குழு கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக்குழு கூட்டம்.
அரசுப் பணியாளர்களின் பணிப்பதிவேடு, கணினிமயம் நிறைவுற்றது
படத்தைப் பார்க்க அரசுப் பணியாளர்களின் பணிப்பதிவேடு, கணினிமயம் நிறைவுற்றது.
தூத்தூர் பாலம் சேதம் அடைந்துள்ளதை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வைட்டார்
படத்தைப் பார்க்க தூத்தூர் பாலம் சேதம் அடைந்துள்ளதை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வைட்டார்.
டெங்கு விழிப்புணர்வு- மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க டெங்கு விழிப்புணர்வு- மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
டெங்கு விழிப்புணர்வு- மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க டெங்கு தடுப்பு ஆய்வு
செறிவுசார் கடன் திட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டார்
படத்தைப் பார்க்க செறிவுசார் கடன் திட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டார்.
மாவட்ட ஆட்சியர், வங்கிகளின் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு முகாமில் பங்கேற்றார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், வங்கிகளின் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு முகாமில் பங்கேற்றார்
மருத்துவர்கள் (ம) செவிலியர்களுக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைப்பு
படத்தைப் பார்க்க மருத்துவர்கள் (ம) செவிலியர்களுக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைப்பு
குடிமராமத்து
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
குடிமராமத்து
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு