மூடுக

மாவட்ட நிர்வாகம்

கண்டிராதீத்தம் ஏரியின் மதகு வாய்க்கால்கள் புனரமைக்கும் பணி
படத்தைப் பார்க்க கண்டிராதீத்தம் ஏரியின் மதகு வாய்க்கால்கள் புனரமைக்கும் பணி.
பாராட்டுச் சான்றிதழ்
படத்தைப் பார்க்க பாராட்டுச் சான்றிதழ் - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
பாராட்டுச் சான்றிதழ்
படத்தைப் பார்க்க பாராட்டுச் சான்றிதழ் - மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
பெண்குழந்தைகள் பாதுகாப்பு
படத்தைப் பார்க்க பெண்குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினம் – விழிப்புணர்வு பேரணி
பெற்றோர்களை இழந்த மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு நிதி உதவி
படத்தைப் பார்க்க பெற்றோர்களை இழந்த மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு நிதி உதவி
பெற்றோர்களை இழந்த மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு நிதி உதவி
படத்தைப் பார்க்க பெற்றோர்களை இழந்த மற்றும் பாதிப்புக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு நிதி உதவி
நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுத்தல் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி
படத்தைப் பார்க்க நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுத்தல் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணி
மாநில அளவில் நடைபெறும் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுவதற்கு கிரிக்கெட் உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்
படத்தைப் பார்க்க மாநில அளவில் நடைபெறும் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுவதற்கு கிரிக்கெட் உபகரணங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார்
நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் - மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் - மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தி
மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி
படத்தைப் பார்க்க தொழிற்பயிற்சி மாணவ மாணவிகளுக்கு மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி
மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி
படத்தைப் பார்க்க தொழிற்பயிற்சி மாணவ மாணவிகளுக்கு மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி
மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி
படத்தைப் பார்க்க தொழிற்பயிற்சி மாணவ மாணவிகளுக்கு மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டி
தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு
படத்தைப் பார்க்க வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்லும் தொழிற்பயிற்சி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி