மூடுக

மாவட்ட நிர்வாகம்

வளைகோல்பந்து வீரர் திரு. கார்த்திக் அவர்களுக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் வாழ்த்து தெரிவித்தார்
படத்தைப் பார்க்க வளைகோல்பந்து வீரர் திரு. கார்த்திக் அவர்களுக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக்குழு கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு (ம) கண்காணிப்புக்குழு கூட்டம்.
ஊட்டச்சத்து நிலையை கண்டறியும் சூரிய ஒளியில் இயங்கும் வாகனம்
படத்தைப் பார்க்க ஊட்டச்சத்து நிலையை கண்டறியும் சூரிய ஒளியில் இயங்கும் வாகனம்.
தடுப்பூசி முகாம்
படத்தைப் பார்க்க தடுப்பூசி முகாம்.