மூடுக

மாவட்ட நிர்வாகம் (01.07.2019 – 12.10.2019)

மாவட்ட ஆட்சியர், பனை விதை நடும் பணியினை தொடக்கி வைப்பு
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், பனை விதை நடும் பணியினை தொடக்கி வைப்பு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் (ம) கள ஆய்வு
ஊட்டச்சத்து உணவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக்கான மினி மாராத்தான்
படத்தைப் பார்க்க ஊட்டச்சத்து உணவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக்கான மினி மாராத்தான்
ஊட்டச்சத்து உணவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக்கான மினி மாராத்தான்
படத்தைப் பார்க்க ஊட்டச்சத்து உணவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக்கான மினி மாராத்தான்
ஊட்டச்சத்து உணவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக்கான மினி மாராத்தான்
படத்தைப் பார்க்க ஊட்டச்சத்து உணவுகள் குறித்த விழிப்புணர்வுக்கான மினி மாராத்தான்
விளம்பர பதாகைகள், தட்டிகள் வைப்பது குறித்து ஆலோசனைக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க விளம்பர பதாகைகள், தட்டிகள் வைப்பது குறித்து ஆலோசனைக்கூட்டம்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிகளுடனான ஆலோசனைக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிகளுடனான ஆலோசனைக்கூட்டம்
பனை மரங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க பனை மரங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம்
மாவட்ட ஆட்சியர் டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப்-IV தேர்வினை 01.09.2019 அன்று பார்வையிட்டார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர் டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப்-IV தேர்வினை 01.09.2019 அன்று பார்வையிட்டார்
பனை விதை நடும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைப்பு
படத்தைப் பார்க்க பனை விதை நடும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைப்பு
கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் தலைமையில்ஆய்வுக்கூட்டம்
மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம்
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம்
குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களால், புதை உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகம் திறப்பு
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களால், புதை உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகம் திறப்பு
குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
மாவட்ட ஆட்சியர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சுயம்வரம் விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சுயம்வரம் விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்
மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு
குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு
புத்தகத்திருவிழா நிறைவு விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்பு
படத்தைப் பார்க்க புத்தகத்திருவிழா நிறைவு விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்பு
மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர்கள் (ம) முதுநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
மாவட்ட ஆட்சியர், மரச்செக்கு எண்ணை விற்பனையை துவக்கி வைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், மரச்செக்கு எண்ணை விற்பனையை துவக்கி வைத்தார்
மாவட்ட ஆட்சியர், இலுப்பையூர் கிராமத்திலுள்ள வேங்கன் ஏரியினை பார்வையிட்டு ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், இலுப்பையூர் கிராமத்திலுள்ள வேங்கன் ஏரியினை பார்வையிட்டு ஆய்வு
மாவட்ட ஆட்சியர், பொய்யாதநல்லூர் கிராமத்தில் ஏரி தூர்வாரும் பணியினை துவக்கி வைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், பொய்யாதநல்லூர் கிராமத்தில் ஏரி தூர்வாரும் பணியினை துவக்கி வைத்தார்
மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் புத்தகத் திருவிழாவினை துவக்கி வைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் புத்தகத் திருவிழாவினை துவக்கி வைத்தார்
புத்தகத்திருவிழா நிகழ்வு முன்னேற்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வை
படத்தைப் பார்க்க புத்தகத்திருவிழா நிகழ்வு முன்னேற்பாடுகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வை
வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
படத்தைப் பார்க்க வளர்ச்சிப்பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வு
மாவட்ட ஆட்சியர் , கால்நடை மருத்துவ முகாமினை துவக்கி வைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர் , கால்நடை மருத்துவ முகாமினை துவக்கி வைத்தார்
மாவட்ட ஆட்சியர், உலக மக்கள்தொகை விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்
படத்தைப் பார்க்க மாவட்ட ஆட்சியர், உலக மக்கள்தொகை விழிப்புணர்வு பேரணியை துவக்கி வைத்தார்
தொழில் நெறி வழிகாட்டி மற்றும் திறன் வாரம் விழிப்புணர்வு பேரணி
படத்தைப் பார்க்க தொழில் நெறி வழிகாட்டி மற்றும் திறன் வாரம் விழிப்புணர்வு பேரணி