மூடுக

மற்றவைகள்

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் – தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் – 2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/03/2021 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ மேலும் பல
இந்திய தேர்தல் ஆணையம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் – 2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/02/2021 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ மேலும் பல