மூடுக

அரியலூர்ப் புத்தகத் திருவிழா 2019 (ஜூலை 19 – ஜூலை 29)

19/07/2019 - 29/07/2019
அரியலூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டுத் திடல்

அரியலூர்ப் புத்தகத் திருவிழா 2019 (ஜூலை 19 – ஜூலை 29), அரியலூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டுத் திடலில் நடைபெறுகிறது.
நேரம் : முற்பகல் 11.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரை

பார்க்க (1 MB)