மூடுக

17.11.2021 அன்று பயனாளிகள் தேர்வு முகாம், மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து ஸ்மார்ட் போன், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

17.11.2021 அன்று பயனாளிகள் தேர்வு முகாம், மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து ஸ்மார்ட் போன், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தலைப்பு தேதி பார்க்க/ தரவிறக்க
17.11.2021 அன்று பயனாளிகள் தேர்வு முகாம், மாற்றுத்திறனாளிகளிடமிருந்து ஸ்மார்ட் போன், மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 08/11/2021 பார்க்க (98 KB)