மூடுக

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் முதலமைச்சரின் காப்பீடு திட்ட அட்டை மூலம் கொரோனா நோய்க்கு இலவச சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் முதலமைச்சரின் காப்பீடு திட்ட அட்டை மூலம் கொரோனா நோய்க்கு இலவச சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
தலைப்பு தேதி பார்க்க/ தரவிறக்க
அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் முதலமைச்சரின் காப்பீடு திட்ட அட்டை மூலம் கொரோனா நோய்க்கு இலவச சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம் 31/05/2021 பார்க்க (24 KB)