மூடுக

புள்ளிவிவர அறிக்கை

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டு

வடிகட்டு

புள்ளிவிவர அறிக்கை
தலைப்பு தேதி பார்க்க/ தரவிறக்க
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2014-15 12/03/2018 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2015-16 12/03/2018 பார்க்க (2 MB)