மூடுக

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

வடிகட்டு:
பொங்கல் சிறப்பு பரிசுத்தொகுப்பு வழங்கல்

பொங்கல் சிறப்பு பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் தொடங்கப்பட்டது – 04.01.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/01/2022

பொங்கல் சிறப்பு பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் தொடங்கப்பட்டது – 04.01.2022. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
இலவச பாடக்குறிப்புகள்

போட்டித்தேர்வுகளுக்கான இலவச பாடக்குறிப்புகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் – 20.12.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/12/2021

போட்டித்தேர்வுகளுக்கான இலவச பாடக்குறிப்புகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் – 20.12.2021. (PDF 26 KB)

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – ஊரக வளர்ச்சி முகமை

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – ஊரக வளர்ச்சி முகமை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – ஊரக வளர்ச்சி முகமை. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2019

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம். (PDF 18 KB)

மேலும் பல
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது. (PDF 20 KB)

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது. (PDF 17 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம்

மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம். (PDF 18 KB)

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது. (PDF 16 KB)

மேலும் பல
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/04/2019

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம். (PDF 19 KB)

மேலும் பல