மூடுக

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

வடிகட்டு:
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – ஊரக வளர்ச்சி முகமை

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – ஊரக வளர்ச்சி முகமை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – ஊரக வளர்ச்சி முகமை. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2019

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம். (PDF 18 KB)

மேலும் பல
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வுப் பேரணி நடத்தப்பட்டது. (PDF 20 KB)

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வழங்கப்பட்டது. (PDF 17 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம்

மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு முகாம். (PDF 18 KB)

மேலும் பல
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பேரணி. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆண்டிமடம் சௌபாக்கியா பள்ளியில் நடைபெற்றது. (PDF 16 KB)

மேலும் பல
100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/04/2019

100% வாக்களிக்க வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம். (PDF 19 KB)

மேலும் பல
வில்லைகளில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு

வில்லைகளில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – 06.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2019

வில்லைகளில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு – 06.04.2019. (PDF 17 KB)

மேலும் பல
100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்று சக்கர வாகனப் பேரணி

100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்று சக்கர வாகனப் பேரணி – 04.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/04/2019

100% வாக்குப்பதிவு குறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்று சக்கர வாகனப் பேரணி – 04.04.2019. (PDF 18 KB)

மேலும் பல