மூடுக

நாடாளுமன்ற பொது தேர்தல் 2019

வடிகட்டு:
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்.

சிதம்பரம் (தனி) நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற வேட்பாளருக்கு தேர்தல் அலுவலர் சான்றிதழை வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/05/2019

சிதம்பரம் (தனி) நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற வேட்பாளர் திரு தொல். திருமாவளவன் அவர்களுக்கு தேர்தல் பார்வையாளர் முன்னிலையில் தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் சான்றிதழை வழங்கினார்கள்.

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பும் பணிகளை பார்வையிட்டார்

மாவட்ட ஆட்சியர், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பும் பணிகளை பார்வையிட்டார் – 17.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2019

மாவட்ட ஆட்சியர், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு அனுப்பும் பணிகளை பார்வையிட்டார் – 17.04.2019. (PDF 36 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டார்

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டார் -16.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டார். (PDF 31 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் பொது பார்வையாளர், வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார்

தேர்தல் பொது பார்வையாளர், வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 16.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2019

தேர்தல் பொது பார்வையாளர், வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 16.04.2019. (PDF 27 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார்

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 14.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/04/2019

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை பார்வையிட்டார் – 14.04.2019. (PDF 25 KB)

மேலும் பல
நுண் பார்வையாளர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது

நுண் பார்வையாளர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது – 13.04.2019.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

நுண் பார்வையாளர்களுக்கு தேர்தல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது – 13.04.2019. (PDF 24 KB)

மேலும் பல
வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி – 13.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/04/2019

வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் விளக்கப் பயிற்சி. (PDF 281 KB)

மேலும் பல
தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவினம் தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர்

தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவினம் தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர் – 10.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/04/2019

தேர்தல் செலவினப் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவினம் தொடர்பான பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தனர் – 10.04.2019. (PDF 25 KB)

மேலும் பல
காவலர்களுக்கான தேர்தல் பணி கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை

காவலர்களுக்கான தேர்தல் பணி கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை – 09.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2019

காவலர்களுக்கான தேர்தல் பணி கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை – 09.04.2019. (PDF 33 KB)

மேலும் பல
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பார்வையாளர் வருகை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பார்வையாளர் வருகை – 09.04.2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/04/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பார்வையாளர் வருகை – 09.04.2019. (PDF 29 KB)

மேலும் பல