மூடுக

கொரோனா வைரஸ் – தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

வடிகட்டு:
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 10.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2021

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 10.10.2021. (PDF 96 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 03.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/10/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 03.10.2021. (PDF 195 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 26.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 26.09.2021. (PDF 195 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 19.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 19.09.2021. (PDF 62 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 12.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 12.09.2021. (PDF 64 KB)1

மேலும் பல
முகாம்

மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமை தொடங்கி வைத்தார் – 12.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/09/2021

மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமை தொடங்கி வைத்தார் – 12.09.2021. (PDF 61 KB)

மேலும் பல
ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமின் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வு- 11.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமின் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வு- 11.09.2021. (PDF 64 KB)

மேலும் பல
மினி மாரத்தான்

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் குறித்த விழிப்புணர்வு மினி மாராத்தான் – 11.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் குறித்த விழிப்புணர்வு மினி மாராத்தான் – 11.09.2021. (PDF 31 KB)

மேலும் பல
முகாம்

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம், 400 இடங்களில் நடைபெறுகின்றது – 09.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம், 400 இடங்களில் நடைபெறுகின்றது – 09.09.2021. (PDF 105 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

பள்ளி, கல்லூரிகளில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 03.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/09/2021

பள்ளி, கல்லூரிகளில் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 03.09.2021. (PDF 22 KB)

மேலும் பல