மூடுக

கொரோனா வைரஸ் – தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

வடிகட்டு:
முகாம்

கொரோனா தடுப்பூசி முன்னெச்சரிக்கை தவணை முகாம் துவக்கி வைப்பு – 10.01.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/01/2022

கொரோனா தடுப்பூசி முன்னெச்சரிக்கை தவணை முகாம் துவக்கி வைப்பு – 10.01.2022. (PDF 19 KB)

மேலும் பல
விழிப்புணர்வு ஆய்வுக்கூட்டம்

ஒமிக்ரான் விழிப்புணர்வு ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 04.01.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/01/2022

ஒமிக்ரான் விழிப்புணர்வு ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 04.01.2022. (PDF 32 KB)

மேலும் பல
தடுப்பூசி முகாம்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு (15 வயது முதல் 18 வரை ) கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் – 03.01.2022

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/01/2022

பள்ளி மாணவர்களுக்கு (15 வயது முதல் 18 வரை ) கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் – 03.01.2022. (PDF 22 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 18.11.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/11/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 18.11.2021. (PDF 98 KB)

மேலும் பல
நடமாடும் வாகனம்

கொரோனா தடுப்பூசி நடமாடும் வாகனத்தை, மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் – 06.11.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/11/2021

கொரோனா தடுப்பூசி நடமாடும் வாகனத்தை, மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் – 06.11.2021. (PDF 99 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 30.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/11/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 30.10.2021. (PDF 99 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 10.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2021

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 10.10.2021. (PDF 96 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 03.10.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/10/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 03.10.2021. (PDF 195 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 26.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 26.09.2021. (PDF 195 KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 19.09.2021

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/09/2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 19.09.2021. (PDF 62 KB)

மேலும் பல