மூடுக

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

நகராட்சிகள்
வ.எண் நகராட்சியின் பெயர்
1. அரியலூர்
2. ஜெயங்கொண்டம்

பேரூராட்சிகள்
வ.எண் பேரூராட்சியின் பெயர்
1. உடையார்பாளையம்
2. வரதராஜன்பேட்டை