மூடுக

பேரிடர்-மேலாண்மை

பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு- ஆட்சியர் அலுவலகம் – அரியலூர் மாவட்டம்

வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : 9384056231, 9655539628
தொலைபேசி : 04329 – 228709
நிகரி : 04329 – 228337
ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : 04329 – 228337
நிகரி : 04329 – 228337 செல்பேசி : 9445008131

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1077

பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளுக்கான முதல்நிலை மீட்பாளர்கள் -2022