மூடுக

புவிசார் குறியீடு

ஒரு புவிசார் குறியீடானது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் இருப்பிடம் அல்லது ஒரு பகுதி, நகரம் அல்லது நாடு போன்றவற்றுடன் தொடர்புடைய சில தயாரிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் பெயர் அல்லது அடையாளம் ஆகும். புவிசார் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்துவது என்பது, அந்த குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு பாரம்பரிய முறைகளின்படி தயாரிக்கப்படுகிறது, சில குறிப்பிட்ட குணங்களைக் கொண்டுள்ளது அல்லது அதன் புவியியல் தோற்றம் காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நற்பெயரைக் கொண்டுள்ளது என்பதற்கான சான்றிதழாகக் கருதப்படலாம். புவிசார் குறியீடானது பொதுவாக பானங்கள், உணவுப் பொருட்கள், விவசாயப் பொருட்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் தொழில்துறை தயாரிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனர்களாகப் பதிவு செய்தவர்களைத் தவிர வேறு யாரும் பிரபலமான தயாரிப்புப் பெயரைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்பதை புவிசார் குறியீடு உறுதி செய்கிறது. ஒரு பொருளின் பெயரைக் குறிப்பிட்டாலே அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை அடையாளம் காணும் அளவிற்கு உள்ளதாக புவிசார் குறியீடு பெறும் பொருட்கள் இருக்க வேண்டும்.

புவிசார் குறியீடுகளை அங்கீகரிக்கும் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் அமைப்பு

தொழில்துறை சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான பாரிஸ் மாநாட்டின் கீழ் புவிசார் குறியீடுகள் அறிவுசார் சொத்து உரிமைகளின் (IPRs) ஒரு அங்கமாக உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. சர்வதேச அளவில், புவிசார் குறியீடானது உலக வர்த்தக அமைப்பின் (WTO’s) அறிவுசார் சொத்துரிமைகளின் வர்த்தகம் தொடர்பான அம்சங்கள் (TRIPS) உடன்படிக்கையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில், புவிசார் குறியீடுகள் பதிவு என்பது பொருட்களின் புவிசார் குறியீடுகள் (பதிவு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 1999 மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, இது செப்டம்பர் 15, 2003 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்தியாவில் முதன் முதலாக டார்ஜிலிங் தேநீரானது 2004-05 ஆம் ஆண்டில் புவிசார் குறியீட்டைப் பெற்றது.

புவிசார் குறியீடுகளின் பயன்கள்

The Geographical Indication registration confers the following benefits:

  • தயாரிப்புகளுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பு
  • அங்கீகாரம் பெறாத மற்றவர்கள் புவிசார் குறியீடு தயாரிப்புகளை தவறாக பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது
  • இது நுகர்வோர் விரும்பிய பண்புகளின் தரமான தயாரிப்புகளைப் பெற உதவுகிறது மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது
  • தேசிய மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் அவர்களின் தேவையை அதிகரிப்பதன் மூலம் புவிசார் குறியீடு பொருட்களின் உற்பத்தியாளர்களின் பொருளாதார செழுமையை ஊக்குவிக்கிறது

புவிசார் குறியீடுகளின் முக்கியத்துவம்

புவிசார் குறியீடானது, அடையாளத்தைப் பயன்படுத்த உரிமை உள்ளவர்கள் மட்டும் பயன்படுத்துவதையும், மேலும் பொருத்தமான தரநிலைகளுக்கு ஒவ்வாத மூன்றாம் தரப்பினரால் அதன் பயன்பாட்டைத் தடைசெய்வதற்கும் உதவுகிறது. இருப்பினும், ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட புவிசார் குறியீடு என்பது, அந்த குறிப்பிற்கான தரநிலைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதே அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்தி எவரேனும் ஒரு பொருளை தயாரிப்பதைத் தடைசெய்ய அனுமதிக்காது.

புவிசார் குறியீடு பற்றிய கூடுதல் விவரங்களைப் பெற, பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.
இங்கே சொடுக்குக