மூடுக

புகைப்பட தொகுப்பு

இதர தயாரிப்புகள்
சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு கொண்டாட்டம் 2021
மாவட்ட நிர்வாகம்
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் – தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் – 2021
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் – 2021
கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு (ம) தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
புகைப்பட தொகுப்பு – உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019
மாவட்ட நிர்வாகம் (13.10.2019 – 15.06.2021)
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் – நாடாளுமன்ற பொது தேர்தல் 2019