மூடுக

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி திட்டம் – திருத்தப்பட்ட தகுதியற்றோர் பட்டியல்

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி திட்டம் – திருத்தப்பட்ட தகுதியற்றோர் பட்டியல்
அரியலூர் வட்டம் அரியலூர் உள்வட்டம் (PDF 292 KB) ஏலாக்குறிச்சி உள்வட்டம் (PDF 519 KB) கீழப்பழூர் உள்வட்டம் (2.31 MB) நாகமங்கலம் உள்வட்டம் (PDF 218 KB) திருமானூர் உள்வட்டம் (PDF 838 KB)
செந்துறை வட்டம் செந்துறை உள்வட்டம் பொன்பரப்பி உள்வட்டம் (PDF 680 KB) R.S.மாத்தூர் உள்வட்டம் (PDF 739 KB)
உடையார்பாளையம் வட்டம் உடையார்பாளையம் உள்வட்டம் (984 KB) ஜெயங்கொண்டம் உள்வட்டம் (556 KB) குண்டவெளி உள்வட்டம் (441 KB) சுத்தமல்லி உள்வட்டம் (1.62 MB) தா.பழூர் உள்வட்டம்

(302 KB)

ஆண்டிமடம் வட்டம் ஆண்டிமடம் உள்வட்டம் (1.36 MB) குவாகம் உள்வட்டம்