மூடுக

தூய்மையே சேவை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/10/2019
தூய்மையே சேவை - உறுதிமொழி - 02.10.2019

அரசு தலைமைக்கொறடா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்பு : தூய்மையே சேவை -2019 ;
உறுதிமொழி ஏற்பு, நெகிழி ஒழிப்பு, தூய்மை பணி.

Cleanliness

துய்மை பணி

Plastic ban

நெகிழி ஒழிப்பு

Plastic ban

நெகிழி ஒழிப்பு