மூடுக

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு – சொடுக்குக (PDF 1.15 MB)

அரியலூர் மாவட்டம் – தகவல் உரிமை சட்டம்

 
பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களின் விவரங்கள் – சொடுக்குக (PDF 80KB)