மூடுக

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் காவலர் குடியிருப்பு கட்டிடம் மற்றும் துணைமின்நிலையத்தினை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/11/2018
மி.நி. திறந்துவைத்தல்

அரியலூர் மாவட்டத்தில், காவலர் குடியிருப்பு கட்டிடம் மற்றும் துணைமின்நிலையத்தினை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள்
காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார். (PDF 22KB)

Police Quarters  Inauguration

காவலர் குடியிருப்பு கட்டிடம்

Police Quarters  Inauguration

காவலர் குடியிருப்பு கட்டிடம்