மூடுக

மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி சத்துணவு மையம் திறப்பு – 20.07.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/07/2021
சத்துணவு மையம்

மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி சத்துணவு மையம் திறப்பு – 20.07.2021. (PDF 30 KB)